Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla TOSHIBA ESTIA.Do rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA v sestavě hydrobox HWS-803XVHm6-E , venkovní jednotka HWS-803H8-E,zásobník TÚV 2101CSHM03-E.
Kompletní dodávka a montáž tepelného čerpadla TOSHIBA ESTIA.Do rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA v sestavě hydrobox HWS-803XVHm6-E , venkovní jednotka HWS-1103H8-E.Dále jako příslušenství nainstalovala naše firma expanzní nádrž pro okruh TÚV,třícestné krokové ventily LUFBERG.Montáž tepelného čerpadla probíhala kompletně „na klíč“ včetně kompletní montáže propojovacího CU potrubí,rozvodů topné vody a připojení teplé užitkové vody do zásobníku. Tepelný výkon tepelného čerpadla je 8,3 kW.Instaalce tepelného čerpadla probíhala etapově v návaznosti na realozaci stavby rodinného domu.

TOSHIBA ESTIA je koncipované jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorová část a výparník) a vnitřní jednotky v podobě hydroboxu. Na tento hydrobox jsou připojeny všechny ostatní potřebné části systému (např. ohřívač teplé vody, radiátory, podlahové vytápění apod.)

Tepelné čerpadlo TOSHIBA ESTIA zajišťuje ohřev radiátorových těles a podlahového topení.Dále pak ohřev teplé užitkové vody.