Klimatizace a servis vzduchotechniky - montáž, prodej

KLIMATIZACE TOSHIBA,chlazení záložních zdrojů-Objekt Na příkopě 8,Praha1

Objekt kde je klimatizace instalována Klimatizace TOSHIBA SUPERDIGITAL INVETER.Chlazení záložních zdrojů a UPS pro fimy MANGO moda,VODAFONE a dalších firem sídlících v objektu. Kompletní dodávka a montáž klimatizace TOSHIBA SUPERDIGITAL INVERTER.Klimatizace TOSHIBA zajišťuje chlazení rozvodny kde jsou umístěny záložní zdroje firem sídlících v objektu.Klimatizace TOSHIBA byla volena investorem z důvodu vysoké kvality a spolehlivosti provozu.Zajímavostí instalace klimatizace je délka propojovacího potrubí klimatizace 50 m a převýšení přes 7.pater objektu.Samozřejmostí při instalaci CU potrubí byla instalace "sifonů" na CU potrubé.Klimatizace TOSHIBA byla instalována ve složení TOSHIBA RAV-SM562 KRT-E a RAV-SP562 AT-E.