Klimatizace a servis vzduchotechniky - montáž, prodej

Klimatizace na klíč

Postup realizace klimatizace

Jak probíhá montáž klimatizace od prvního kontaktu až po kompletní uvedení do provozu klimatizace.

Zaměření a návrh řešení klimatizace ZDARMA

Návštěva technika u Vás. Přesná prohlídka místa realizace montáže klimatizace. Zaměření místností či prostorů pro klimatizaci. Navrhneme nejoptimálnější klimatizaci či klimatizační jednotky vč.návrhu tras propojovacího CU potrubí mezi vnitřní a venkovní klimatizační jednotkou. Dále navrhneme optimální trasu odvodu kondenzátu od vnitřní klimatizační jednotky, či soustavy vnitřních klimatizačních jednotek.

Cenová nabídka klimatizace ZDARMA

Vypracujeme přesnou cenovou nabídku na dodávku a montáž klimatizace či více klimatizačních jednotek. Cenová nabídka obsahuje kompletní rozpočet jednotlivých položek nutných pro instalaci klimatizace:

  • vnitřní-venkovní klimatizační jednotka
  • délka kompletního propojovacího potrubí klimatizace
  • konzole či monobloky pro umístění venkovní klimatizační jednotky
  • montáž klimatizace vč. uvedení do provozu a zaškolení obsluhy klimatizace

Výběr designu klimatizační jednotky

Konzultace a výběr designu vnitřní klimatizační jednotky a nejoptimálnější umístění venkovní klimatizační jednotky v objektu.

Návrh termínu realizace klimatizace

Po odsouhlasení cenové kalkulace klimatizace zákazníkem dle dohody rezervujeme termín realizace montáže klimatizace dle možností zákazníka.

Montáž klimatizace

Realizace montáže klimatizace u zákazníka. Přesný postup montáže klimatizace, uložení propojovacích tras CU potrubí, odvodu kondenzátu od vnitřní klimatizační jednotky. Propojení vnitřní a venkovní klimatizační jednotky jednotky či více klimatizačních jednotek komunikačním kabelem. Připojení klimatizace na hl.přívod elektrického napájení.

Spuštění klimatizace a zaškolení obsluhy klimatizace

Kompletní spuštění klimatizace, klimatizačních jednotek a systémů. Uvedení do provozu a kompletní vyzkoušení klimatizace. Zaškolení obsluhy klimatizace a následné předání zákazníkovi.

Servis klimatizace

Předložení návrhu servisní smlouvy na kompletní servis klimatizace (záruční, pozáruční servis klimatizace. Servis klimatizace obsahuje kompletní péči o klimatizaci či klimatizační jednotky v rozsahu:

  • vyčištění klimatizace-výměníků vč.celkové desinfekce (vnitřní, venkovní klimatizace)
  • změření tlaků chladiva systému klimatizace
  • kontrola
  • prohlídka a prověření celého systému klimatizace
Servis klimatizace je zajišťován nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady klimatizace či klimatizačních systémů.