Klimatizace a servis vzduchotechniky - montáž, prodej

Jak funguje klimatizace?

Čas 31. 05. 2008 - 10:15:59
Jméno Pet
Jak funguje klimatizace?
Dobrý den,jsem studentem na gymnáziu a mým ukolem je zpracovat práci na téma jak funguje klimatizace.Můžete mi prosím poradit či popsat činnost klimatizace.Vemi Vám děkuji za pomoc.
Čas 31. 05. 2008 - 10:19:08
Jméno Zdeněk Otta jun.
Re: Jak funguje klimatizace?
Klimatizačním zařízením pro další výklad budeme rozumět zařízení zejména na chlazení vzduchu a jeho filtraci. Úkolem klimatizačního zařízení je odčerpat teplo z místnosti jinam. Podle množství tepla, které vzniká v místnosti, tepelné zátěže, volíme velikost klimatizačního zařízení. Čím větší tepelná zátěž, tím větší a dražší zařízení. Princip chladícího cyklu: Základem klimatizačního zařízení je kompresorový chladicí okruh. Je v principu stejný jako chladicí okruh v domácí chladničce. Ve vnitřní jednotce (ve výparníku), přes kterou proudí cirkulující vzduch z místnosti dochází k odpařování chladiva (změna skupenství chladiva z kapalného na plynné). Při odpařování dochází k odebírání tepla z klimatizovaného prostoru - cirkulující vzduch je ochlazen, ale i filtrován. V kompresoru dochází ke stlačení chladiva (zvýší se teplota a tlak chladiva). Ve venkovní jednotce (v kondenzátoru) dochází opět ke změně skupenství chladiva (zkapalnění chladiva), při kterém teplo odebrané z klimatizovaného prostoru je odváděno kondenzátorem do okolního, venkovního prostoru. Zkapalněné chladivo má za kondenzátorem vysoký tlak, který je snížen kapilárou nebo expanzním ventilem na požadovaný vypařovací tlak a celý cyklus se opakuje Moderní klimatizační zařízení mohou pracovat i obráceně a to tak, že mohou zaměnit funkci kondenzátoru a chladiče (výparníku). Takovému zařízení říkáme tepelné čerpadlo, protože přečerpává teplo zvenku do místnosti. Zařízení může pracovat i při záporných venkovních teplotách (až do teplot -15 °C venkovního vzduchu) a umožňuje tak teplovzdušně vytápět místnosti. Provozní náklady takového zařízení jsou velice nízké. V porovnání s elektrickým topením nám postačí pro 3 kW tepelného výkonu pouze 1 kW elektrického příkonu. Obecně platí, že vytápění klasickým tepelným čerpadlem se nemusí vyplatit zejména pro jeho vysokou pořizovací cenu. V případě klimatizace s funkcí tepelného čerpadla je to jinak. Zde jsme si klimatizaci opatřili za účelem chlazení. Její verze jako tepelné čerpadlo je o cca 10 % dražší a tato investice se už vyplatí. Samotná klimatizace je v provozu přibližně 60 dní v roce a to cca 8 hodin denně. Tepelné čerpadlo může být v provozu nejméně dalších 200 dní v roce a to nepřetržitě. Je třeba porovnat náklady na topení v konkrétním místě, komfort provozu klimatizace - tepelného čerpadla a potom se rozhodnout. Doufám,že výše uvedený popis funkce klimatizace bude dostačovat pro tvorbu Vaší práce. S pozdravem Zdeněk Otta

Reagovat

(nebude zveřejněn, nebude použit k nevyžádané reklamě)